A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner dla-mieszkanca

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

W sezonie zimowym 2017/2018 drogi gminne na terenie Gminy Limanowa odśnieżane będą przez następujących wykonawców:  

 „Zwrot Paliwa” – sołtysi wraz z Radą Sołecką w uzgodnieniu z mieszkańcami, którzy wyrażają chęć oraz dysponują odpowiednim sprzętem, uzgadniają odśnieżanie dróg osiedlowych w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy odśnieżający w tej kategorii nie otrzymują wynagrodzenia w formie gotówki, a jedynie zwrot paliwa w wysokości ustalonej z sołtysem i Radą Sołectwa. Ten sposób odśnieżania odbywają się w charakterze sąsiedzkim, uprzejmościowym – nieżądaniowym czy roszczeniowym.
 
Osoba odpowiedzialną z ramienia Urzędu Gminy Limanowa do kontaktu z Wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie poszczególnych odcinków dróg gminnych jest Wojciech Raczek, tel. 18/ 337 22 52 wew.144 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji UG Limanowa).

Za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Limanowa odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, tel. 18/337 23 81 lub 600 982 564.
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa


Tel:
Fax:
Godziny urzędowania